Solar + akumulator + garažni motor koji i bez sunca mjesec dana otvara vrata