Pošalji upit

A - Širina svijetlog otvora
B - Visina svijetlog otvora
C - Visina nadvoja - minimalno 10 cm (ručni pogon), minimalno 12,5 cm (motorni pogon)
D - Dubina garaže
E1 - Lijeva bočna stranica otvora (špaleta) - minimalno 10 cm
E2 - Desna bočna stranica otvora (špaleta) - minimalno 10 cmForma Garaûna vrata